Selecteer een pagina

Een toplocatie langs de A20

Zorgdragen voor een duurzame Bedrijven InvesteringsZone Leehove, te realiseren van en door de bedrijven, gevestigd op het bedrijventerrein Leehove

Leden

Maak gebruik van elkaars expertise

Over BIZ

Leehove werkt aan een veilig bedrijventerrein

Contact

Neem voor meer informatie contact op

BIZone

Het bedrijventerrein Leehove is een BIZone, een Bedrijven InvesteringsZone. De BIZ is een pilot van de overheid, die in samenwerking met de gemeente Westland tot stand is gekomen. Door middel van de BIZ zijn alle gebruikers van dit bedrijventerrein betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein.

Doel

Natuurlijk in algemene zin is het doel van deze vereniging BIZ Leehove het bevorderen en behartigen van de belangen van haar leden m.b.t. de ontwikkelingen van het bedrijventerrein. Daarnaast geldt het ambitieplan als leidraad voor de vereniging BIZ Leehove. Maar specifiek kan er meer uit het collectief worden gehaald. Het behalen van synergie tussen de gevestigde bedrijven onderling. ‘Ken ik mijn buurman?’ Een continue punt van aandacht is te wijzen op de activiteiten van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Wegen Leehove

Leehove

Leemidden

Leemolen

Leewerf

Jan vd Laarweg

Samenwerkingspartner