Selecteer een pagina

Over BIZ Leehove

BIZ Leehove

De BIZ-pilot is vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente Westland en in de vereniging BIZ Leehove. De vereniging BIZ Leehove neemt gedurende de pilot de taken over van de VVE Leehove.

Er is een ambitieplan vastgesteld, waar in taken zijn neergelegd voor de periode tot 2021. Bekijk hier het ambitieplan.

Speerpunten

Veiligheid

Representativiteit

Communicatie

Collectieve initiatieven

Bestuur BIZ Leehove

Jacques Enthoven, voorzitter

Frank Poot, secretaris

Martin Stolze, penningmeester

Organisatie

Alle gebruikers zijn verplicht lid van de vereniging BIZ Leehove. De uitvoering van de activiteiten en organisatie is in handen gegeven van MZ Organisatie en Secretarieel Management.

Tijdens de ledenvergadering, die één- of tweemaal per jaar plaatsvindt, kunnen de leden hun betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging tonen door een interactieve opstelling.